FANDOMWelcome to the Stella (UK TV series) Wiki

Croeso! Welcome to Stella Wiki, this Wiki is about the British TV comedy series set in fictional Welsh town Pontyberry. This Wiki is full of information of Stella and the inhabitants of Pontyberry. Everyone can contribute to the Wiki by adding and editing pages. Hwyl Fawr!

Croeso i Stella Wiki , y wiki hon yn ymwneud â'r gyfres gomedi deledu Brydeinig a osodwyd yn y dref ffuglennol Cymraeg Pontyberry . Mae'r Wiki yn llawn o wybodaeth am Stella a thrigolion Pontyberry . Gall pawb gyfrannu at y Wiki drwy ychwanegu a thudalennau golygu. Hwyl Fawr !
You can explore the entire Wiki, contributing to the knowledge of the expanding world of the hit sitcom, Stella, and the fictional Welsh town of Pontyberry. If you are new to the Wiki, use the above selections to navigate yourself in the Wiki. If you already are a regular visitor please use the search bar at the top of your screen.

Gallwch edrych ar y Wiki cyfan, gan gyfrannu at y wybodaeth am y byd yn ehangu y gomedi sefyllfa daro Stella a thref Cymreig ffuglennol o Pontyberry . Os ydych yn newydd i'r Wiki , defnyddiwch y dewisiadau uchod i lywio eich hun yn y Wiki . Os ydych eisoes yn ymwelydd cyson , defnyddiwch y bar chwilio ar frig eich sgrin.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.